Pro zemědělce

Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření

Vraťte život půdě, snižte náklady

Začněte hned.

Víme, že odhodlat se ke změně vyžaduje odvahu. Regenerativní zemědělství ale není krok do neznáma, nýbrž návrat k přírodě. Přitom se nemusíte bát o ziskovost. Zdravá půda přináší dobré výnosy a je známkou dobrého hospodáře. Vaši odběratelé i koncoví zákazníci ocení kvalitní produkty i váš odpovědný přístup. A otevřou se vám nové možnosti uplatnění na trhu. Na cestě k regenerativnímu zemědělství vás podpoříme, ukážeme vám, jak ušetřit, a usnadníme vám začátek. Spojte se s naším uhlíkovým programem.

Principy spolupráce

Jak to funguje?

Zjistíme možnosti vašeho podniku

Sejdeme se a společně zjistíme, jaké jsou možnosti vašeho zemědělského podniku přejít na regenerativní zemědělství.

Budeme vás 5 let podporovat

Když bude vám i nám dávat prodiskutovaná spolupráce smysl, uzavřeme smlouvu na 5 let. Během této doby pro vás zdarma zajistíme odbornou podporu: individuální konzultace, školení i sdílení v rámci komunity zemědělců. Usnadníme vám tak postupný přechod k regenerativnímu hospodaření.

Změříme nárůst organického uhlíku v půdě

Zajistíme úvodní laboratorní analýzu hodnot organického uhlíku z vašich vzorků půdy (Cox). Analýzu vzorků půdy a laboratorní měření opakujeme po dobu pěti let.

Vyplatíme vám odměnu

Za každou tunu CO₂, kterou díky takovému hospodaření odeberete z atmosféry, vám vyplatíme odměnu. Odměna je přímo úměrná navýšení podílu organické hmoty ve vaší půdě. Měření je založené na principu měření množství oxidovatelného uhlíku. Pro detailní informace nás prosím kontaktujte.

Chcete mít přehled o novinkách? Odebírejte náš newsletter.

Získejte pravidelný přehled o novinkách na poli regenerativního zemědělství přímo do vaší emailové schránky. Ať už jste zemědělec nebo firma, která se zajímá o odkup uhlíkových asketů, máme pro vás nachystaný zajímavý obsah.
Zvolte variantu newsletteru*
*) zvolením jedné z možností souhlasíte se zasíláním newsletteru.
Jste přihlášeni k odběru Newsletteru.
Něco se pokazilo, zkuste prosím znovu odeslat formulář.
Výhody

Co vám zapojení přinese?

Odolnost proti suchu

Zvýšíte ve své půdě podíl organické hmoty, která udrží vodu na vašem pozemku.

Kvalitní produkci

Zdravá půda bez chemie rodí kvalitní a oceňované produkty.

Finanční odměnu

Vyplatíme vám odměnu za šetrné hospodaření – čím více uhlíku, tím vyšší odměna.

Nižší náklady, vyšší zisk

Oživením půdy podpoříte dobré výnosy při minimalizaci výdajů za naftu a chemii.

Zvýšení hodnoty půdy

Při zrychlující se degradaci ostatních pozemků bude vaše živá půda nabývat na tržní hodnotě.

Zdravější životní prostředí

Podpoříte pestrost půdních mikroorganismů, ptáků a hmyzu

Prestiž a respekt

Společnost ocení vaši snahu být odpovědným zemědělcem.

Dobrý pocit

Přispějete k řešení problému, který trápí celý svět.

FAQ

Mohu se do projektu zapojit, když už mám zaseté plodiny na daném území?

Ano je to možné, je však potřeba do budoucna zakomponovat do vašeho systému principy, které vedou k uchování co největšího množství organické hmoty/uhlíku v půdě.

Jak moc ovlivní zapojení se do projektu, když už na pozemku došlo k prvnímu chemickému ošetření?

Zapojení do našeho projektu není ovlivněno aplikací POR ani průmyslových hnojiv. Je zde však předpoklad, že jejich četnost časem poklesne.

Mohu na dané pozemky souběžně přidávat popel z biomasy?

Ano, můžete. Pouze berte v potaz, že zapracováním jakéhokoliv materiálu do půdy dochází k uvolňování dříve zde uloženého uhlíku.

Pokud naměříte uhlík a další rok se bude snižovat, ale já hospodařím dle vašich principů, co mám dělat dále?

K této situaci by dojít nemělo. Navýšení množství uhlíku je odvislé od počtu zavedených principů, čím více jich zavedete, tím rychleji se bude zlepšovat stav vašich půd a růst množství uhlíku.

Z čeho jsou financovány finanční kompenzace?

Finanční odměny projekt Carboneg získává od velkých korporací z oblastí služeb, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale se stávajícími technologiemi nejsou schopny se dostat na nulu. Typicky jsou to banky, pojišťovny, IT firmy, operátoři nebo konzultační společnosti. Dobrovolně přijímají závazek uhlíkové neutrality. Nejedná se o přímé producenty CO2 s komínem jako jsou elektrárny nebo teplárny, jejich emise jsou regulovány emisními povolenkami.

Jaký má vliv kypření a podmítka na ukládání CO2 do půdy?

Při kypření i podmítce dochází k nárůstu mineralizace uhlíku v půdě, který se ve formě CO2 uvolňuje do ovzduší. Čím intenzivnější zásah do půdy, tím více se uhlíku uvolní. Pro podrobnější informace si můžete pustit představení regenerativního zemědělství v této video přednášce.

Doporučujete orbu v regenerativní zemědělství?

Regenerativní zemědělství půdu mechanicky zpracovává minimálně, využívá techniky přímého setí, pásového zpracování půdy, integraci meziplodin a další postupy. Při každém mechanickém narušení půdy se uvolňuje oxidovatelný uhlík v podobě oxidu uhličitého. Každý hlubší mechanický vstup do půdy navíc mimo jiné naruší vlákna mykorizních hub, které žijí v symbióze s plodinami a ochuzujeme se tímto o jejich podíl na výživě plodin.

Jak mám vyřešit utužení půdy, když se půda v regenerativním hospodaření nekypří?

Mechanické narušování půdy nahraďte zařazením vhodných meziplodin a jejich směsí. Různé meziplodiny pracují na půdní struktuře v odlišných hloubkách. Ve vrchních vrstvách působí kořeny například hrachu, vikve, ovsa nebo svazenky, ve středních vrstvách je to bob nebo peluška a do hloubky jednoho metru a více dosahují především brukvovité meziplodiny jako je hořčice, ředkev nebo řepka. Pokud je v podorničí vrstva utužená, kořeny prorůstají puklinami a kanálky od žížal a vrstvu rozrušují. Pokud máte utuženou vrstvu příliš silnou, je vhodné ji nejprve mechanicky rozrušit a zasít hluboko kořenící meziplodinu jako třeba vojtěšku nebo jetel nachový. V tomto případě je potřeba meziplodinu nechat na pozemku alespoň 2-3 roky. Při výběru meziplodin je vhodné tvořit směsi, kořeny pak prorostou celý půdní profil a díky vzájemné konkurenci prokoření i hlubší vrstvy půdy. Přednáška o významu meziplodin v regenerativním zemědělství je k dispozici pod tímto odkazem.

Jak mám zapravit hnůj a přitom dodržet principy regenerativního zemědělství?

Vzhledem k platné legislativě doporučujeme co nejplytčí zapravení hnoje.

Mohu aplikovat kompost?

Použití kompostu je vhodná a doporučená metoda, jak přidat organickou hmotu a živiny na pole. Je však potřeba ohlídat jeho kvalitu.

Neodsávají meziplodiny víc vody z pole, než samy při deštích zachytí? Například vojtěška?

Meziplodiny půdu prokořeňují do hloubky, což zvyšuje její zasakovací schopnost k lepšímu využití srážek z přívalových dešťů. Navíc půda bohatá na organickou hmotu je schopná zadržet značné množství vody, kterou mohou využít rostliny pro svůj růst i za sucha a svými listy při transpiraci potom ochlazují okolní krajinu. Půda pod zeleným krytem se méně ohřívá a je chráněná před neproduktivním výparem a ztrátou vody.

Mohu tento princip použít i na pastvu výhradně s kozami nebo ovcemi? Za jakých podmínek?

Ano můžete, je potřeba změnit systém pastvy na rotační případně dávkovou.

Jdete do toho s námi? Rádi s vámi probereme detaily.

tel.: +420 253 253 283
carboneg@carboneg.com

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.

Půdcast - rozhovory o půdě