Regenerativní zemědělství

Šance, jak prospět lidem, krajině i celé planetě.

Proč jej zavést?
3 důvody

Proč zavést regenerativní zemědělství?

Ukládání CO2

Ve vzduchu máme uhlíku moc a v půdě zase málo. Návrat uhlíku do půdy nám pomůže brzdit klimatické změny.

Zdravější potraviny

Zdravá půda zajišťuje optimální výživu a zdraví rostlin díky spolupráci půdních organismů. Bez chemie.

Zvýšení biodiverzity

Zdravé půdy a vodní cyklus umožňují obnovu druhové rozmanitosti celé krajiny.

Inspirace

Principy fungování
regenerativního zemědělství

Zapojte býložravce

Zvířata a rostliny se navzájem obohacují.

Nevyrušujte

Chemické i mechanické zásahy do půdy nesvědčí půdnímu životu.

Kryjte povrch

Živá i odumřelá hmota chrání půdu před živly a erozí.

Živte půdu celý rok

Rostliny živí půdu fotosyntézou přes své kořeny - ideálně po celý rok.

Míchejte druhy

Čím větší počet rostlinných a živočišných druhů, tím vyšší odolnost ekosystému.

Vnímejte své životní prostředí

Pozorování pomáhá pochopit, co bude fungovat ve vašich konkrétních podmínkách.

Objevte

Příběh půdy

Příběh o půdě popisuje, jak naše dosavadní zacházení se zemědělskou půdou významně poničilo její kvalitu.

Představuje ale i řešení ve formě regenerativního zemědělství.

Další materiály

Jdete do toho s námi? Rádi s vámi probereme detaily.

e-mail: carboneg@carboneg.com

tel.: +420 253 253 283

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.