Regenerativní zemědělství

Příležitost přispět lidem, krajině i planetě.

Proč ho zavést?
3 důvody

Proč zavést regenerativní zemědělství?

Ukládání CO2

Ve vzduchu je uhlíku příliš a v půdě je ho naopak málo. Návrat uhlíku do půdy nám pomůže zpomalit klimatické změny.

Zdravější potraviny

Zdravá půda zajišťuje optimální výživu a zdraví rostlin díky spolupráci půdních organismů. Bez chemie.

Podpora biodiverzity

Zdravá půda a koloběh vody umožňují obnovu druhové rozmanitosti v krajině.

Inspirace

Zásady regenerativního zemědělství

Zapojte býložravce

Zvířata a rostliny se navzájem obohacují.

Nevyrušujte

Chemické i mechanické zásahy nesvědčí půdnímu životu.

Chraňte povrch

Živá i odumřelá hmota chrání půdu před živly a erozí.

Živte půdu celý rok

Rostliny živí půdu fotosyntézou přes své kořeny ideálně po celý rok.

Přivítejte rozmanitost

Čím větší počet rostlinných a živočišných druhů, tím vyšší odolnost ekosystému.

Vnímejte životní prostředí kolem vás

Klíčem úspěchu je pozorování přírodních zákonitostí konkrétně ve vaší lokalitě.

Prozkoumejte

Příběh půdy

Příběh půdy popisuje, jak naše dřívější zacházení se zemědělskou půdou výrazně zhoršilo její kvalitu.

Nabízí i řešení v podobě regenerativního zemědělství.

Další doporučené materiály

Jdete do toho? Rádi s vámi probereme podrobnosti.

e-mail: carboneg@carboneg.com

tel.: +420 253 253 283

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.