Regeneratívne poľnohospodárstvo

Šanca prospieť ľuďom, krajine a planéte.

Prečo ho zaviesť
3 dôvody

Prečo zaviesť regeneratívne poľnohospodárstvo?

Ukladanie CO2

Vo vzduchu je príliš veľa uhlíka a v pôde ho je málo. Vrátenie uhlíka do pôdy nám pomôže spomaliť klimatické zmeny.

Zdravšie potraviny

Zdravá pôda zabezpečuje optimálnu výživu a zdravie rastlín vďaka spolupráci pôdnych organizmov. Bez chémie.

Zvyšovanie biodiverzity

Zdravá pôda a vodný cyklus umožňujú obnovu druhovej rozmanitosti v krajine.

Inspirace

Zásady regeneratívneho poľnohospodárstva

Zapojte bylinožravce

Zvieratá a rastliny sa navzájom obohacujú.

Nerušte

Chemické a mechanické zásahy sú pre život v pôde škodlivé.

Chráňte povrch

Živá a mrtvá hmota chrání pôdu pred živlami a eróziou.

Vyživujte pôdu počas celého roka

Rastliny vyživujú pôdu prostredníctvom fotosyntézy cez svoje korene, ideálne počas celého roka.

Uvítajte rozmanitosť

Čím väčší  počet rastlinných a živočíšnych druhov, tým väčšia je odolnosť ekosystému.

Všímajte si prostredie okolo seba

Klíčom k úspechu je dodržiavať prirodné zákony, konkrétne vo vašej lokalite.

Preskúmajte

Príbeh pôdy

Príbeh pôdy opisuje, ako naše predchádzajúce zaobchádzanie s poľnohospodárskou pôdou výrazne zhoršilo jej kvalitu.

Ponúka však aj riešenie v podobe regeneratívneho poľnohospodárstva.

Ďalšie materiály

Idete do toho s nami? Radi s vami preberieme detaily.

e-mail: carboneg@carboneg.com

tel.: +420 253 253 283

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.