Výběr z konference Živá krajina 2022

Mgr. Jitka Volková
24.2.2022
Události a novinky

Přinášíme vám krátké ohlédnutí za prvním ročníkem konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, kterou jsme spolu s našimi partnery uspořádali z kraje března v Praze.

Ať už jste se konference zúčastnili, či nikoli, nenechte si ujít zajímavá souhrnná čísla události ani záznamy přednášek jednotlivých řečníků.

Co konference přinesla?

Ohlas účastníků konference z řad zemědělců, odborníků z veřejných institucí i akademické sféry předčil naše očekávání. Společně diskutovali nad potřebou obnovy ekosystému a biodiverzity a také jak konkrétně dosahovat výnosů při regenerativním způsobu hospodaření. Shodli se, že přechod na regenerativní zemědělství je slibným klíčem ke zvýšení biologické rozmanitosti, zajištění kvalitní produkce a zároveň povede ke snížení klimatických rizik. U nás je zatím v začátcích, ale mnoho zemědělských podniků si uvědomuje, že změna hospodaření je nutná.

Co děláme špatně?

Stále více zemědělců a farmářů se potýká se ztrátami na úrodě a zároveň se snaží přizpůsobit nepravidelným povětrnostním podmínkám způsobeným měnícím se klimatem. Eroze půdy, úbytek rostlin, živočichů, a tak i živin v půdě, vysoké náklady na hnojiva a pohonné hmoty — to je jen zlomek každodenních starostí. Je regenerativní zemědělství řešení? Jak v praxi celý koncept funguje vysvětlil ve své přednášce jeden z našich hlavních hostů a předních českých odborníků Ing. Karel Klem, Ph.D., agronom a vedoucí pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Chcete vědět víc? Pusťte si záznam jeho vystoupení na našem Youtube kanále.

Praxe, výměna zkušeností a konkrétní příklady

Na konferenci nechybělo předávání praktických zkušeností a sdílení know-how, protože řada zemědělců postupy regenerativního zemědělství v našich podmínkách zavádí.

„Konference předčila moje očekávání a jsem ráda, že jsem si udělala cestu do Prahy. Obsahově i organizačně to byl výborně zvládnutý event, už teď se těším na další ročník." — účastnice konference

Pozvání přijali zástupci větších zemědělských podniků i farmáři, kteří hospodaří na menších výměrách. Tématem byla rostlinná výroba, lokální podmínky i regenerativní pastva. Výměna zkušeností a možnost pobavit se po dlouhé době osobně bylo inspirativní. Do debaty se zapojil například Robert Dohál ze slovenského družstva ZD Krakovany, Petr Vlasák z podniku RenoFarmy, farmáři Tadeáš Michalik, Erich Vodňanský nebo Arvid Bohlin. Přednášku Roberta Dohála najdete níže a sledujte také Youtube kanál Carbonegu, kde postupně přidáváme další sestřihy přednášek.

Nová společenská role pro zemědělce a uhlík jako jejich další příjem

Carbon farming představuje v Evropské unii nový obchodní model a další možný zdroj příjmů pro zemědělce. Regenerativní způsob hospodaření navyšuje podíl humusu v půdě a tím i podíl uhlíku v půdě. Ve své přednášce zakladatel Carbonegu Václav Kurel představil možnost vyplácení finančních odměn za ukládání uhlíku, podmínky spolupráce se zemědělci i způsob financování celého konceptu Carboneg. „Jde nám o poctivý přístup, návrat života do půdy a zdravou českou krajiny”, dodal v závěru své přednášky, která bude k dispozici na Youtube.

„Díky vaší konferenci jsem mohl poznat spoustu nových inspirativních lidí, i když jen na dálku. Dokonce jsem i litoval, že jsem nebyl na konferenci fyzicky.“ — online účastník konference

Sledujte záznam přednášek z konference

Jednotlivé přednášky z konference je možné sledovat na našem Youtube kanálu Carboneg, kde je budeme v průběhu roku postupně zveřejňovat. Nezapomeňte proto kliknout na tlačítko "odebírat", aby vám neunikl žádný záznam.

konference_ko.PNG

Pomáháme společně

Válečný konflikt na Ukrajině vypukl doslova několik dní před konferencí a otřásl celou společností. Rozhodli jsme se na místě vyjádřit solidaritu Ukrajině a veškerý výtěžek ze vstupného v hodnotě 47 400 korun jsme věnovali na konto sbírky SOS Ukrajina Člověka v tísni na pomoc obětem válečného konfliktu. Děkujeme, že společně s vámi můžeme pomáhat.

CVT .png

Poděkování a pozvánka na další ročník

Děkujeme všem partnerům, kteří pomáhají s podporou regenerativního zemědělství v České republice a kteří chtějí zlepšit kvalitu půdy a hospodaření. Bez jejich finanční a morální podpory bychom se neobešli. Poděkování patří všem skvělým řečníkům, hostům na místě i těm, kteří konferenci sledovali online.

Spolupořadatelé konference: Výzkumný ústav zemědělské techniky a Výzkumný ústav rostlinné výroby

Hlavní partner: MONETA Money Bank

Partneři: Biouhel.cz Deloitte Generali Česká pojišťovna Nestlé Soufflet Agro Změna k lepšímu

Mediální partneři: Týdeník Zemědělec, vydavatelství ProfiPress, Enviweb, Agromanuál

Děkujeme zemědělcům, kteří mají odvahu zavádět principy regenerativního zemědělství a vykročili na cestu změny. Rozhodně naše podpora nekončí a pomalu se začínáme připravovat na další ročník konference Živá krajina, který bude v roce 2023. Termín i místo oznámíme v průběhu roku. Pokud máte zajímavé téma, ozvěte se nám na e-mail carboneg@carboneg.com.

Přečtěte si i další naše články