V Česku proběhne první konference o regenerativním zemědělství – Živá krajina

Tereza Zyklová
28.2.2022
Regenerativní zemědělství
Události a novinky

Devatenáct řečníků a řečnic konference Živá krajina seznámí zemědělce s šetrným způsobem hospodaření, otevřou odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství.

Hosté i vystavovatelé přinesou mnohé odpovědi na specifické i docela obecné otázky, které zajímají snad všechny zemědělce. Jedná se například o tyto:

  • Jak zabránit degradaci půdy – erozím a zhutňování půdy?
  • Jak snížit náklady za naftu, pracovní sílu, pesticidy či průmyslová hnojiva?
  • Je regenerativní zemědělství ziskovější?
  • Jak začít s regenerativní pastvou?
  • Jak účinně zadržet vodu v krajině a preventivně bojovat se suchem?
  • Je zachytávání uhlíku z atmosféry do půdy možným přivýdělkem?
  • Jak do krajiny vrátit diverzitu a do půdy život?
  • Jak funguje přímé setí?
  • Je rozdíl mezi ekologickým, organickým, bio a regenerativním zemědělstvím?
  • A jak lze při bezorebné metodě bojovat s plevely?

Program konference pod drobnohledem – proč si ji určitě nenechat ujít?

Program konference je rozdělen do dvou bloků. V první části se budeme věnovat vědeckým výstupům, pozvání na konferenci přijala řada významných výzkumných pracovníků i předních ekologů. Odpolední program konference se pak soustředí na praktickou zkušenost a sdílení know-how, protože řada zemědělců některé postupy regenerativního zemědělství v našich podmínkách už zavádí.

Na konferenci vystoupí například Ing. Karel Klem, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který v úvodu představí samotné principy regenerativního zemědělství. Jaké přínosy může mít regenerativní zemědělství pro odolnost farmářů i dodavatelských řetězců přednese Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí UK. Půdnímu životu a přírodním biostimulantům se bude ve svém příspěvku věnovat doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. z Fakulty životního prostředí ČZU. Svou unikátní desetiletou zkušenost s regenerativním zemědělstvím představí pan Ing. Robert Dohál ze slovenského ZD Krakovany. Vystoupí i Ing. Petr Vlasák z moravskoslezské zemědělské skupiny RenoFarmy nebo třeba Erich Vodňanský z rodinné farmy Statek Vodňanský, držitel ocenění Mladý farmář 2021, a řada dalších zemědělců.
A chybět nebude ani vhled do plánovaných změn v legislativě přednesený zástupci Ministerstva zemědělství a odborníky na evropskou legislativu a Green Deal z Deloitte Česká republika.

Co je regenerativní zemědělství a proč by vás mělo zajímat?

Regenerativní zemědělství je komplexní metoda obhospodařování půdy, jejíž základní principy spočívají v co možná největším napodobování přírodních a biologických procesů. Jde o zemědělský koncept, který –⁠ jak už samotný název napovídá –⁠ má za cíl vrátit půdě život a tím i její přirozenou úrodnost. Pomáhá také zvyšovat odolnost půdy proti dopadům klimatické změny, a to včetně zlepšování schopnosti půdy zadržovat vodu a s tím spojené prevence sucha a půdní eroze.

Regenerativní zemědělství stojí na podpoře přirozené harmonie a spolupráce rostlin a půdních mikroorganismů skrze zachování ideálních podmínek pro jejich život. V praxi se jedná zejména o snížení mechanického a chemického narušování půdy, které má negativní dopad na strukturu půdy a podíl organické hmoty v ní.

Vytvoření vhodných podmínek vede mimo jiné k vyšší odolnosti rostlin proti chorobám a ke zvýšení jejich nutričních hodnot. Zregenerovaná půda v konečném důsledku pomáhá s obnovou krajiny jako celku, vede k ekonomicky zdravým zemědělským podnikům a má pozitivní vliv na množství mikroorganismů, hmyzu a dalších živočichů přítomných v půdě. Navíc půda zpracovávaná regenerativním způsobem dokáže lépe odolávat extrémním podmínkám, jako jsou dlouhá sucha a přívalové deště.

Co o konferenci Živá krajina říkají její iniciátoři?

„Chceme ukázat, že regenerativní zemědělství může být velkým přínosem pro zemědělskou půdu a zemědělci se nemusí obávat přechodu na něj. Kromě praktických zkušeností na konferenci zazní, jak se na podporu regenerativního zemědělství chystá stát, Evropská unie i velcí odběratelé,“ říká Václav Kurel, spolupořadatel konference a ředitel projektu Carboneg. „Na myšlenku uspořádat konferenci nás navedli samotní farmáři, kteří volají po sdílení zkušeností, protože chtějí být více připraveni na stále častější extrémní počasí i snižovat chemické zatížení své půdy,“ dodává Kurel.

„Obsah organického uhlíku v půdě se může zvýšit i beze změny ve využívání půdy, a to efektivním uplatňováním zdokonalených a ochranných zemědělských postupů, včetně ukládání organické hmoty. Ochranné zemědělství také vede k úsporám emisí skleníkových plynů a ke zlepšení propadu uhlíku, odstraňujícího oxid uhličitý z atmosféry,“ dodává k programu konference Ing. Petr Jevič, CSc. z Výzkumného ústavu zemědělské techniky. „V další fázi celého řetězce, tj. zpracovávání zemědělské produkce, je zásadní také hodnota emisního faktoru vypěstovaných plodin, která vedle požadované kvality a ceny stále více určuje konkurenceschopnost pěstitelů na komoditním trhu.“

Potřebujete více informací?

Podrobný program konference je k dispozici na webu konference-zivakrajina.cz.

Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut v několika kategoriích od 250 do 1490 korun.

Konference je možné se zúčastnit online či osobně v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

Webináře. blog a novinky.png

Konferenci Živá krajina pořádá Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Hlavní partner události je MONETA Money Bank.

Partnery konference jsou: Nestlé, Generali Česká pojišťovna, Změna k lepšímu, Soufflet Agro, Deloitte, Biouhel.cz.

Mediálním partnerem je Týdeník Zemědělec nakladatelství Profi Press a.s., EnviWeb.cz a časopis Agromanuál.

Přečtěte si i další naše články