Proč Deloitte podporuje regenerativní zemědělství a Carboneg

Ing. Jan Staš
27.6.2022
Klima a uhlíkové kredity

Jak se Deloitte staví k regenerativnímu zemědělství? Jaká jsou očekávání proměny zemědělského sektoru v budoucnosti? Či jaký je přístup společnosti k dosažení uhlíkové neutrality? Na tyto i další otázky jsme se ptali Beaty Hlavčákové z Deloitte Advisory s.r.o., největší poradenské společnosti v Česku.

I za podpory Deloitte proběhl začátkem března tohoto roku první ročník konference Živá krajina). Byla to jedinečná událost, která otevřela téma regenerativního zemědělství a udržitelnějšího hospodaření v České republice.

  • Akce přinesla nové pohledy na možné způsoby snižování uhlíkové stopy skrze hospodaření.
  • Nastínila udržitelnější představu budoucnosti pro půdu, krajinu i zemědělskou produkci.
  • A představila zásadní trendy a inovace v živočišné i rostlinné výrobě.

V návazném rozhovoru s paní Beatou Hlavčákovou z Deloitte Advisory jsme zjišťovali, proč je pro Deloitte téma regenerativní zemědělství zajímavé a důležité.

Proč Deloitte podporuje regenerativní zemědělství a Carboneg?

Proč se Deloitte rozhodl podpořit téma regenerativního zemědělství a vůbec první konferenci v ČR svého druhu Živá krajina?

Pre Deloitte je udržateľnosť kľúčovou témou a regeneratívne poľnohospodárstvo svojou komplexnosťou, rozsahom a inkluzívnostou aj k oblasti sociálnej spravodlivosti, menej vyčerpáva prírodné zdroje, zlepšuje ich udržateľnosť a prináša výhody aj do lokálnych komunít.

Deloitte se dlouhodobě zabývá inovacemi i problematikou změn klimatu. Jak si myslíte, že se bude proměňovat právě zemědělský sektor?

V súvislosti s klimatickou zmenou ako aj rastúcou celosvetovou populáciou, čakajú poľnohospodársky sektor veľké výzvy a zároveň súčasné poľnohospodárske postupy nie sú dlhodobo udržateľné. Vieme, že napr. české poľnohospodárstvo trpí eróziou pôd a podľa klimatických scenárov musi počítať aj s častejším suchom a nedostatkom vody na zavlažovanie. Zmeny smerom k udržateľným postupom s využívaním prirodzeného fungovania ekosystémov a ochrany zdravia pôdy preto budu nevyhnutné. To si uvedomuje aj Európska komisia, ktorá predstavila novú Stratégiu v oblasti pôdy do roku 2030 (EU Soil Strategy for 2030).

Zemědělství trápí stále se zvyšující cena i množství vstupů. Ty navíc ve výsledku zdražují finální produkci. Jak velkou příležitostí může být pro farmáře přechod na regenerativní zemědělství? Co jim může přinést?

Áno, súčasné, až priemyselné postupy a procesy v poľnohospodárstve spôsobujú úbytok organickej hmoty v pôde, znižujú jej absorbčnú schopnosť a úrodnosť a spôsobujú jej degradaciu. Zároveň, uvoľňovaním veľkého množstva CO₂ do atmosféry prispievajú ku klimatickej zmene, k chemizácii pôdy a vody vysokými dávkami priemyselných hnojív a prostriedkami ochrany rastlín. A zároveň sú pre farmárov aj finančne náročné. Práve princípy regeneratívneho poľnohospodárstva s uzatváranými cyklami, synergiou s prírodou, zvyšujú biodiverzitu, regenerujú pôdu a zvyšujú jej úrodnosť a tým aj výnosy. Farmár tak napr. nemusí kupovať dusíkaté hnojivá ale sadí zmiešané kultúry s lušteninami, ktoré ho zachytávajú zo vzduchu a ukladajú cez baktérie do pôdy.

Zapojením tzv. remízok, prírodných pásov, medzi lány polí sa zlepšuje biodiverzita, zvyšujú sa počty vtákov a množstvo hmyzu a zlepšuje opeľovanie plodín, čo zvyšuje úrodu a príjem pre farmára.

Téma carbon farming se dostává do popředí. Mezi prioritními tématy, na kterých se bude ČR profilovat v rámci svého předsednictví v radě Evropské unie je také zdravá příroda a krajina a ochrana klimatu. Jakou roli může v souvislosti Česká republika sehrát?

Britské a americké výskumy naznačujú, že niektoré postupy regeneratívneho poľnohospodárstva môžu byť skutočne regeneračné a môžu vracať CO2 do pôdy. Ak budeme podporovať zadržiavanie uhlíka v pôde, môžeme tak znižovať koncentrácie CO₂ v atmosfére. Česká republika môže vzdelávať farmárov a zavádzať programy podporujúce biodiverzitu a udržateľné poľnohospodárske postupy, ktoré budú aj napomáhať viazaniu CO₂ zvyšovaním organickej zložky v pôdach.

Zajímá vás v budoucnu zapojení se do projektu Carboneg a odkupu uhlíkového kreditu (offsetu) za účelem dosažení vaší uhlíkové neutrality?

V rámci nášho programu udržatelnosti sme v Deloitte prijali aj opatrenia pre znižovanie našej uhlíkovej stopy. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality potrebujeme aj offset CO₂ a máme preto záujem o zapojenie sa do projektu Carboneg, do ktorého budeme zapájať aj našich klientov.

Deloitte o příležitostech pro farmáře chystaných Evropskou komisí

Na konferenci Živá krajina se pochopitelně nedalo vyhnout ani připravovaným novinkám v legislativě či chystaným dotačním výzvám EU. Představena byla nové strategie Evropské komise (EK) do roku 2030 podporující tzv. carbon farming. Téma v rámci konference zpracovali také naši partneři z Deloitte Advisory.

V předchozím článku jsme s vámi již sdíleli praktický souhrn informací o tom, co to vlastně carbon farming je a jaké jsou cíle Evropské komise v zemědělství. Přednášku na toto téma z úst Filipa Hlouška z Deloitte si můžete pustit níže:

Je zřejmé, že regenerativní hospodaření a aplikace jeho principů v praxi, které umožní zvýšení úrodnosti půdy a tím i zvýšení výnosů, je jednou z cest budoucího vývoje zemědělství. Proto je žádoucí, že vzniká prostor pro diskusi, rozvoj a podporu této problematiky i v rámci akcí jako je Živá krajina. Věříme, že i to nás přibližuje k dosažení uhlíkové neutrality a zdravého životního prostředí.

Líbila se vám přednáška na konferenci Živá krajina? Využili jste v minulosti poradenství od Deloitte a chcete s námi sdílet svou zkušenost? Nebo myslíte, že se bude zemědělství v budoucnu ubírat ještě jiným směrem? Sdílejte s námi své postřehy skrze e-mail carboneg@carboneg.com. Děkujeme!

Přečtěte si i další naše články