Připojte se k Polním dnům regenerativního zemědělství

Mgr. Jitka Volková
26.4.2024
News and Events

Všem zájemcům o regenerativní zemědělství nabízíme možnost návštěvy farem, které se šetrnému způsobu hospodaření věnují už delší dobu. Víme, že výměna zkušeností, konkrétní ukázky přímo na poli, debaty nad výnosy a kvalitou produkce, setkávání s ostatními a možnost probrat svoje výzvy s někým dalším je to, po čem zemědělci volají. Ve spolupráci s jednotlivými farmami na to reagujeme organizací série akcí s názvem Polní dny Carboneg. Naší snahou je spojit zemědělce, odborníky a nadšence, kteří sdílí vášeň a zájem o regenerativní zemědělství, a vytvořit prostředí pro vzájemné učení, inspiraci a podporu.

Jsme přesvědčeni o tom, že budování komunit a networking má hluboký význam zejména v začátcích s přechodem na nový způsob zemědělského systému.

Přijďte se inspirovat a učit od ostatních regenerativních zemědělců.

Proč se zúčastnit?

Polní dny Carboneg nabízí bohatý program, který zahrnuje výměnu zkušeností, konkrétní ukázky přímo na poli, debaty nad výnosy a kvalitou produkce a setkávání s ostatními zemědělci a odborníky. Ulehčete si svoji cestu a setkejte se s těmi, kteří vám předají svoje zkušenosti a konkrétní příklady regenerativní praxe.

Kdo může přijít?

Naše akce jsou otevřené všem zemědělcům, kteří se nechají inspirovat svými kolegy a jsou otevřeni novým přístupům. Zároveň rádi uvítáme širší odbornou veřejnost se zájmem o regenerativní zemědělství.

ZAREGISTRUJTE SE:

► 27. 6. 2024, 9-13h | Statek Novotinky (program) | Registrace do 25.6.

► 31. 7. 2024, 9-13h | RegeFarm | Velká nad Veličkou (program)  | Registrace do 28. 7.

Na Polních dnech se zaměřujeme na sdílení a předávání osvědčených postupů v regenerativním zemědělství, ale také na diskuzi o běžných chybách, které lze v začátcích udělat. Témata se budou věnovat zejména těmto oblastem:

• osevní postupy v regenerativním zemědělství

• výběr vhodných směsí meziplodin s ohledem na lokalitu

• vyhodnocování a analýza dosavadních výnosů z regenerativní produkce

• intenzivní pastva v regenerativním hospodářství – rotace pastviny a její řízení

• volba vhodných porostů meziplodin pro pastvu

• různé způsoby zakládání a ukončování meziplodin

• zapojení drůbeže do regenerativní pastvy a pastevní chov prasat

• vybavení pro adaptivní/regenerativní pastvu

• no-till setí různých směsí meziplodin, přímé setí do vzrostlých meziplodin

• aplikace kompostu a organických hnojiv

• technologická doporučení, ukázky a předvádění secích a dalších strojů

• a mnoho dalších…

Máte dotazy?

Pro více podrobností k našim akcím kontaktujte:

Michal Jonák | michal.jonak@carboneg.com | +420 725 194 309

Těšíme se na setkání!

PROBĚHLÉ AKCE:

22. 5. 2024, 9-13h | Statek Mitrov | Mitrov, Kraj Vysočina (pozvánka a program)
14. 5. 2024, 9-13h | Biofarma Rašovice  |  Křtěnovice, Středočeský kraj (pozvánka a program)

Přečtěte si i další naše články