Manuál regenerativního zemědělství

Tereza Zyklová
14.4.2024
Regenerativní zemědělství
Pastva

Začátkem roku vyšel v nakladatelství Walden Press praktický průvodce metodou, jak uzdravit půdu, oživit krajinu, zachytit vodu, zdravě nasytit společnost, a navíc bezpečně uložit miliony tun CO2. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho a podpořit vznik této důležité publikace na českém i slovenském trhu.

Manuál regenerativního zemědělství

Kniha, která vychází v České republice vůbec poprvé, je zásadní a komplexní příručkou pro všechny, kdo si uvědomují potřeby změny přístupu k půdě a péče o ni. Dale Strickler, mezinárodně uznávaný agronom, agroekolog a konzultant s více než třicetiletou praxí, do více než 440 stran soustředil zkušenosti své i desítek dalších regenerativních zemědělců a odborníků na půdu z celého světa, a o těsném prolínání s principy ekologického zemědělství také není pochyb.

Kniha obsahuje přes 60 fotografií a obdobný počet schémat, nákresů a infografik. Srozumitelně strukturovaný text doplňují přehledové a bilanční tabulky a výpočty. Autor tím dokládá nejen zaujetí tématem zodpovědného přístupu k půdě, ale i hluboké znalosti, které ochotně sdílí i s českými čtenáři. Publikace je doplněna i řadou poznámek a komentářů od agronoma a specialisty regenerativního zemědělství Ing. Marka Pytlíka z Carbonegu, které dodávají tuzemský kontext. Nechybí ani zasvěcené doprovodné texty doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D., poradce prezidenta ČR a  Ing. Karla Klema, Ph.D. z Czech Globe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR).

Vytloukání klínu klínem funguje jen dočasně

„Cesta většiny (dnes) regenerativních zemědělců, které znám, byla vlastně velmi podobná. Začalo to snahou zvýšit a stabilizovat výnosy a ziskovost tím, že začali do produkce více investovat. Nové, výkonnější stroje na zpracování a přípravu půdy, zvyšování dávek hnojiv včetně mikroprvků, častější používání účinnějších pesticidů, používání různých pomocných látek a stimulátorů, jejichž skutečný efekt je často tajemstvím i pro jejich výrobce. A výsledek? Nejčastěji pokles rentability a v některých případech i propad do červených čísel. Zde je nutné přiznat, že vytloukání klínu klínem v některých případech dočasně funguje. Ve vláhově příznivých ročnících a na půdách, které si i přes dlouhodobý pokles obsahu organické hmoty zachovaly ještě relativně dostatek živin,“ popisuje ve svém dovětku ke knize Karel Klem a klade si otázku, jak stabilně a jak dlouho ještě bude tato strategie řady konvenčních zemědělců fungovat.

„Ten, kdo si skutečně všímá toho, co se kolem nás děje, a uvědomuje si, že projevy klimatické změny v čele s úbytkem srážek a vyššími teplotami jsou naší novou každodenní realitou, již pochopil, že tento v podstatě „hydroponický“ způsob hospodaření přestává fungovat,“ konstatuje Klem. Současnou funkci degradované půdy lze tedy přirovnat k pouhému držáku na rostliny.

„Alternativu představují postupy regenerativního zemědělství, které postupně (opravdu to není hned) v půdě nastartují mechanismy umožňující lépe překonávat období sucha a rovněž přirozenými cestami zajistí rostlinám rovnoměrné zásobování živinami. Dale Strickler nám v této knize poskytuje neuvěřitelně rozsáhlý soubor postupů, příkladů a mechanismů, jak přírodě pomoci, aby dělala svou práci nejlepšího agronoma,“ dodává Karel Klem a upozorňuje, že však nejde o univerzální kuchařku, kterou lze následovat krok za krokem. „Je potřeba přistupovat k ní jako k pomůcce, jak si najít ten nejvhodnější způsob pro své specifické podmínky.“

Publikace přichází v době, kdy se oblast regenerativního zemědělství začala vyučovat na Mendelově univerzitě v Brně a kdy se zásadami tohoto přístupu k půdě a krajině inspirují i na Ministerstvu zemědělství ČR, mj. v otázce zákonné ochrany půdy například před erozí.

Kde knihu objednat?

Manuál regenerativního zemědělství lze zakoupit pouze on-line na e-shopu nakladatelství Walden Press pod tímto odkazem.  Jeho běžná cena je 590,-.

Václav Kurel, ředitel Carbonegu a Jiří Hlinka, vydavatelství Walden Press

Přečtěte si i další naše články