Jak se Carboneg staví k certifikaci EU pro pohlcování uhlíku?

Ing. Jan Staš
25.4.2022
Klima a uhlíkové kredity

Už jen do 2. května 2022 se můžete zapojit do veřejné konzultace v rámci přípravy legislativního rámce pravidel EU pro certifikaci pohlcování uhlíku. V rámci iniciativy "budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu,” shrnuje oficiální popis výzvy k zasílání zpětných vazeb.

A protože se tato legislativní úprava přímo týká i aktivit Carbonegu, šanci vyjádřit se ke znění návrhu jsme využili. Níže se s vámi podělíme o naše postřehy, nejprve však trocha kontextu.

Cesta k dosažení uhlíkově neutrální EU

Evropský právní rámec pro klima (nařízení (EU) 2021/1119) vyžaduje, aby EU dosáhla rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich pohlcováním nejpozději do roku 2050 a poté dosáhla negativních emisí, tedy prakticky mazala svůj historický emisní dluh. Aktuálně EU není na ideální cestě k dosažení tohoto cíle: pohlcování uhlíku v přírodních ekosystémech v posledních letech klesá a průmyslové pohlcování uhlíku v EU v současné době nedosahuje významné úrovně.

Hlavní překážkou, která brání zvýšení míry pohlcování uhlíku, je nedostatek společných unijních norem pro transparentní určení činností, při kterých se pohlcuje uhlík z atmosféry udržitelným způsobem. Stávající veřejné a soukromé systémy, jako jsou dobrovolné trhy s uhlíkem, certifikují zemědělské postupy zlepšující pohlcování uhlíku, ale ke kvantifikaci svých přínosů pro klima používají širokou, nejasnou škálu přístupů. Průmyslové pohlcování uhlíku není řešeno systematicky a v dostatečné intenzitě.

Certifikace pohlcování uhlíku čelí řadě technických výzev. Pohlcování uhlíku je ohrožováno nekontrolovanými reemisemi, jakož i potížemi s měřením a monitorováním. Vytvoření rámce pro certifikaci pohlcování uhlíku je proto klíčovým odrazovým můstkem k dosažení čistého příspěvku z pohlcování uhlíku v souladu s cílem klimatické neutrality EU.

Ať už jste součástí soukromého sektoru či široké veřejnosti, využijte možnost zapojit se do připomínkování návrhu pravidel pro certifikace pohlcování uhlíku v EU. Online konzultace je přístupná prostřednictvím ústředních stránek Komise pro veřejné konzultace a internetových stránek GŘ CLIMA do 2. 5. 2022.

Naše postřehy

Za Carboneg sepsal svou zpětnou vazbu lídr projektu Václav Kurel:

"Očekáváme vysoké obecné standardy uhlíkových kompenzací na základě certifikačních principů EU. Mělo by to podporovat všechny druhy CDR (Carbon Dioxide Removal) – přírodní i technologické, s dlouhodobou a krátkodobou trvanlivostí atd. Potřebujeme odstranit CO2 z atmosféry ve velkých objemech velmi rychle, takže potřebujeme využít veškeré možné prostředky.

Doporučujeme vyžadovat tyto zásady:

  • Uhlíkové kompenzace jsou vydávány pouze pro tuny CO2, které byly odstraněny z atmosféry.
  • Objem odstranění CO2 je založen na fyzických měřeních nebo přesných odhadech na základě vědeckých studií s minimální chybou.
  • Odstraňování uhlíku je založeno na dobrovolných doplňkových činnostech, které nejsou povinné ze zákona.
  • Projekt by neměl generovat žádné další emise skleníkových plynů, a pokud ano, měly by být spočítané a zahrnuté do celkové bilance emisí.
  • Projekty zaměřené na půdu a lesnictví by měly vyčlenit 10–20 % kreditů z rezervního fondu, které lze čerpat pro „zvraty“ (ztráty uhlíku) v průběhu času,” shrnuje Václav Kurel.

Souhlasíte s námi? Nesouhlasíte? Nebo byste ještě něco doplnili? Dejte nám vědět na e-mail carboneg@carboneg.com. A hlavně! Nezapomeňte, že i vy máte možnost začíst se do oficiálního návrhu pravidel a do 2. května 2022 ovlivnit jejich budoucí podobu – připomínkou na stránce EK s názvem Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU.

Zaujalo vás toto téma a chcete se o něm dozvědět víc? Přečtěte si náš předchozí článek Zemědělství EU světovým lídrem v certifikaci pohlcování uhlíku.

Přečtěte si i další naše články