Pre poľnohospodárov

Urobte s nami krok k ziskovému a zároveň udržateľnému poľnohospodárstvu

Vráťte do pôdy život, znížte náklady

Začnite teraz.

Vieme, že odhodlať sa k zmene si vyžaduje odvahu. Ale regeneratívne poľnohospodárstvo nie je krokom do neznáma, je to návrat k prírode. A nemusíte sa obávať ziskovosti. Zdravá pôda prináša dobré výnosy a je znakom dobrého poľnohospodára. Vaši odberatelia a koneční zákazníci ocenia vaše kvalitné produkty a zodpovedný prístup. A vám sa otvoria nové trhové príležitosti. Podporíme vás na ceste k regeneratívnemu poľnohospodárstvu, ukážeme vám, ako ušetriť peniaze, a uľahčíme vám začiatky.

Princípy spolupráce

Ako to funguje?

Zistíme možnosti vášho podnikania

Poďme sa stretnúť a zistiť, aké sú možnosti prechodu vašej farmy na regeneratívne poľnohospodárstvo.

Podporíme vás počas 5 rokov

Ak bude mať dohodnutá spolupráca zmysel pre vás aj pre nás, uzavrieme zmluvu na 5 rokov. Počas tejto doby vám budeme poskytovať bezplatnú odbornú podporu: individuálne konzultácie, školenia a zdieľanie v rámci poľnohospodárskej komunity. Uľahčíme vám postupný prechod na regeneratívne poľnohospodárstvo.

Meranie nárastu organického uhlíka v pôde

Poskytneme vám prvotnú laboratórnu analýzu hodnôt organického uhlíka z vašich vzoriek pôdy (Cox). Analýzu pôdnych vzoriek a laboratórne merania opakujeme počas piatich rokov.

Vyplatíme vám odmenu

Za každú tonu CO₂, ktorú takýmto hospodárením odstránite z atmosféry, vám vyplatíme odmenu. Odmena je priamo úmerná nárastu organickej hmoty vo vašej pôde. Meranie je založené na princípe merania množstva oxidovateľného uhlíka. Pre podrobné informácie nás prosím kontaktujte.

Výhody

Čo vám zapojenie prinesie?

Odolnosť voči suchu

Zvýšite podiel organickej hmoty v pôde, ktorá bude zadržiavať vodu na vašom pozemku.

Kvalitná produkcia

Zdravá pôda bez chemikálií produkuje kvalitné a oceňované výrobky.

Finančná odmena

Za šetrenie vám vyplatíme odmenu - čím viac uhlíka, tým vyššia odmena.

Nižšie náklady, vyššie zisky

Oživením pôdy podporíte dobré výnosy a zároveň minimalizujete výdavky na naftu a chemikálie.

Zvýšenie hodnoty pôdy

Keďže degradácia ostatnej pôdy sa zrýchľuje, vaša živá pôda získava na trhovej hodnote.

Zdravšie životné prostredie

Podpora rozmanitosti pôdnych mikroorganizmov, vtákov a hmyzu

Prestíž a rešpekt

Spoločnosť oceňuje vašu snahu byť zodpovedným poľnohospodárom.

Dobrý pocit

Prispejete k riešeniu problému, ktorý trápi svet.

Faq

Môžem sa zapojiť do projektu, ak som už v danej oblasti zasial plodiny?

Áno, je to možné, ale v budúcnosti musíte do svojho systému začleniť zásady, ktoré vedú k zadržaniu čo najväčšieho množstva organickej hmoty/ uhlíka v pôde.

Do akej miery ovplyvní moju účasť na projekte, ak som už na pôdu aplikoval prvé chemické ošetrenie?

Zapojenie do nášho projektu nie je ovplyvnené aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín alebo hnojív. Očakáva sa však, že frekvencia aplikácie sa časom zníži.

Môžem do pôdy pridať popol zo spálenej biomasy?

Áno, môžete. Majte však na pamäti, že pri pridávaní akéhokoľvek materiálu do pôdy sa uvoľňuje uhlík, ktorý tam bol predtým uložený.

Ak meriate uhlík a v nasledujúcom roku sa zníži, ale ja hospodárim podľa vašich zásad, čo mám robiť ďalej?

Táto situácia by nemala nastať. Zvýšenie uhlíka závisí od počtu zásad, ktoré ste zaviedli, čím viac ich zavediete, tým rýchlejšie sa vaša pôda zlepší a tým viac uhlíka pribudne.

Z čoho sú financované finančné odmeny?

Finančné odmeny sú financované veľkými spoločnosťami v oblasti služieb, ktoré sa snažia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale nie sú schopné dosiahnuť nulovú hodnotu pomocou existujúcich technológií. Zvyčajne ide o rôzne banky, IT spoločnosti, operátorov atď. Nie sú to priami emitenti CO2 z komínov ako elektrárne alebo teplárne, ich emisie sú regulované emisnými povolenkami.

Aký vplyv má používanie kultivátora a diskovej brány na ukladanie CO2 v pôde?

Používanie kultivátorov aj diskových brán zvyšuje mineralizáciu uhlíka v pôde, ktorý sa uvoľňuje do atmosféry ako CO2. Čím intenzívnejší je zásah do pôdy, tým viac uhlíka sa uvoľňuje. video

Odporúčate v regeneratívnom poľnohospodárstve orbu?

Regeneratívne poľnohospodárstvo využíva minimálne mechanické obrábanie pôdy, techniky priameho výsevu, pásové obrábanie pôdy, pestovanie krycích plodín a iné postupy. Pri akomkoľvek mechanickom narušení pôdy sa uvoľňuje oxidovateľný uhlík vo forme oxidu uhličitého. Okrem toho akékoľvek hlbšie mechanické narušenie pôdy okrem iného naruší hýfy mykoríznych húb, ktoré žijú v symbióze s plodinou, čím sa plodina pripraví o živiny, ktoré by mohli tieto huby poskytnúť. postupy.

Ako sa vyrovnať so zhutnením pôdy, keď sa pôda v regeneračnom poľnohospodárstve neobrába?

Nahraďte mechanické narúšanie pôdy vhodnými zmesami krycích plodín. Rôzne krycie plodiny ovplyvňujú štruktúru pôdy v rôznych hĺbkach. Napríklad korene hrachu, viky, ovsa alebo hrachu siateho ovplyvňujú vrchné vrstvy pôdy, bôb alebo fazuľa mungo ovplyvňujú stredné vrstvy a do hĺbky jedného metra a viac zasahujú najmä kapustovité rastliny, ako je horčica, reďkovka alebo repka. Ak je podpovrchová vrstva pôdy zhutnená, korene sú schopné prerásť cez trhliny a tunely, ktoré zanechali dážďovky, aby túto vrstvu rozbili. Ak je zhutnená vrstva príliš hrubá, odporúča sa ju najprv mechanicky rozbiť a potom zasiať hlboko koreniace krycie plodiny, ako je lucerna alebo ďatelina purpurová. V tomto prípade by sa mala krycia plodina ponechať na pozemku aspoň 2 - 3 roky. Pri výbere krycích plodín sa odporúča vytvárať zmesi, korene potom prerastú celý pôdny profil a kvôli vzájomnej konkurencii prerastú aj hlbšie vrstvy pôdy.

Ako hospodáriť s hnojom a dodržiavať zásady regeneratívneho poľnohospodárstva?

V súlade s platnými právnymi predpismi odporúčame, aby bol hnoj rozmetaný čo najrovnomernejšie.

Môžem použiť kompost?

Použitie kompostu je vhodná a odporúčaná metóda na pridanie organickej hmoty a živín na vaše polia. Dbajte však na kvalitu kompostu.

Nebudú krycie plodiny odčerpávať z poľa viac vody, ako môžu pri daždi zachytiť? Napríklad lucerna?

Korene krycích plodín sa zavŕtavajú hlboko do pôdy, čím zvyšujú jej schopnosť zadržiavať vodu, aby sa lepšie využili zrážky z prívalových dažďov. Okrem toho pôda bohatá na organickú hmotu dokáže zadržať značné množstvo vody, ktorú môžu rastliny využiť pre svoj rast aj v podmienkach sucha a následne svojimi listami prostredníctvom evapotranspirácie ochladzovať okolitú krajinu. Pôda pokrytá zelenými rastlinami sa menej zahrieva a je chránená pred nadmerným odparovaním a stratou vody.

Môžem tento princíp uplatniť na pasenie výlučne kôz alebo oviec? Za akých podmienok?

Áno, môžete, musíte prejsť na striedavo riadenú pastvu.

Idete do toho s nami? Radi s vami preberieme detaily.

e-mail: carboneg@carboneg.com

tel.: +420 253 253 283

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.

Půdcast - rozhovory o pôde

Napísali o nás