Pre poľnohospodárov

Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření

Vraťte život půdě, snižte náklady

Začněte hned.

Víme, že odhodlat se ke změně vyžaduje odvahu. Regenerativní zemědělství ale není krok do neznáma, nýbrž návrat k přírodě. Přitom se nemusíte bát o ziskovost. Zdravá půda přináší dobré výnosy a je známkou dobrého hospodáře. Vaši odběratelé i koncoví zákazníci ocení kvalitní produkty i váš odpovědný přístup. A otevřou se vám nové možnosti uplatnění na trhu. Na cestě k regenerativnímu zemědělství vás podpoříme, ukážeme vám, jak ušetřit, a usnadníme vám začátek.

Principy spolupráce

Jak to funguje?

Zjistíme možnosti vašeho podniku

Sejdeme se a společně zjistíme, jaké jsou možnosti vašeho zemědělského podniku přejít na regenerativní zemědělství.

Budeme vás 5 let podporovat

Když bude vám i nám dávat prodiskutovaná spolupráce smysl, uzavřeme smlouvu na 5 let. Během této doby pro vás zdarma zajistíme odbornou podporu: individuální konzultace, školení i sdílení v rámci komunity zemědělců. Usnadníme vám tak postupný přechod k regenerativnímu hospodaření.

Změříme nárůst organického uhlíku v půdě

Zajistíme úvodní laboratorní analýzu hodnot organického uhlíku z vašich vzorků půdy (Cox). Analýzu vzorků půdy a laboratorní měření opakujeme po dobu pěti let.

Vyplatíme vám odměnu

Za každou tunu CO₂, kterou díky takovému hospodaření odeberete z atmosféry, vám vyplatíme odměnu. Odměna je přímo úměrná navýšení podílu organické hmoty ve vaší půdě. Měření je založené na principu měření množství oxidovatelného uhlíku. Pro detailní informace nás prosím kontaktujte.

Výhody

Co vám zapojení přinese?

Odolnost proti suchu

Zvýšíte ve své půdě podíl organické hmoty, která udrží vodu na vašem pozemku.

Kvalitní produkci

Zdravá půda bez chemie rodí kvalitní a oceňované produkty.

Finanční odměnu

Vyplatíme vám odměnu za šetrné hospodaření – čím více uhlíku, tím vyšší odměna.

Nižší náklady, vyšší zisk

Oživením půdy podpoříte dobré výnosy při minimalizaci výdajů za naftu a chemii.

Zvýšení hodnoty půdy

Při zrychlující se degradaci ostatních pozemků bude vaše živá půda nabývat na tržní hodnotě.

Zdravější životní prostředí

Podpoříte pestrost půdních mikroorganismů, ptáků a hmyzu

Prestiž a respekt

Společnost ocení vaši snahu být odpovědným zemědělcem.

Dobrý pocit

Přispějete k řešení problému, který trápí celý svět.

Faq

Môžem sa zapojiť do projektu, ak som už v danej oblasti zasial plodiny?

Áno, je to možné, ale v budúcnosti musíte do svojho systému začleniť zásady, ktoré vedú k zadržaniu čo najväčšieho množstva organickej hmoty/ uhlíka v pôde.

Do akej miery ovplyvní moju účasť na projekte, ak som už na pôdu aplikoval prvé chemické ošetrenie?

Zapojenie do nášho projektu nie je ovplyvnené aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín alebo hnojív. Očakáva sa však, že frekvencia aplikácie sa časom zníži.

Môžem do pôdy pridať popol zo spálenej biomasy?

Áno, môžete. Majte však na pamäti, že pri pridávaní akéhokoľvek materiálu do pôdy sa uvoľňuje uhlík, ktorý tam bol predtým uložený.

Ak meriate uhlík a v nasledujúcom roku sa zníži, ale ja hospodárim podľa vašich zásad, čo mám robiť ďalej?

Táto situácia by nemala nastať. Zvýšenie uhlíka závisí od počtu zásad, ktoré ste zaviedli, čím viac ich zavediete, tým rýchlejšie sa vaša pôda zlepší a tým viac uhlíka pribudne.

Z čoho sú financované finančné odmeny?

Finančné odmeny sú financované veľkými spoločnosťami v oblasti služieb, ktoré sa snažia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale nie sú schopné dosiahnuť nulovú hodnotu pomocou existujúcich technológií. Zvyčajne ide o rôzne banky, IT spoločnosti, operátorov atď. Nie sú to priami emitenti CO2 z komínov ako elektrárne alebo teplárne, ich emisie sú regulované emisnými povolenkami.

Aký vplyv má používanie kultivátora a diskovej brány na ukladanie CO2 v pôde?

Používanie kultivátorov aj diskových brán zvyšuje mineralizáciu uhlíka v pôde, ktorý sa uvoľňuje do atmosféry ako CO2. Čím intenzívnejší je zásah do pôdy, tým viac uhlíka sa uvoľňuje. video

Odporúčate v regeneratívnom poľnohospodárstve orbu?

Regeneratívne poľnohospodárstvo využíva minimálne mechanické obrábanie pôdy, techniky priameho výsevu, pásové obrábanie pôdy, pestovanie krycích plodín a iné postupy. Pri akomkoľvek mechanickom narušení pôdy sa uvoľňuje oxidovateľný uhlík vo forme oxidu uhličitého. Okrem toho akékoľvek hlbšie mechanické narušenie pôdy okrem iného naruší hýfy mykoríznych húb, ktoré žijú v symbióze s plodinou, čím sa plodina pripraví o živiny, ktoré by mohli tieto huby poskytnúť. postupy.

Ako sa vyrovnať so zhutnením pôdy, keď sa pôda v regeneračnom poľnohospodárstve neobrába?

Nahraďte mechanické narúšanie pôdy vhodnými zmesami krycích plodín. Rôzne krycie plodiny ovplyvňujú štruktúru pôdy v rôznych hĺbkach. Napríklad korene hrachu, viky, ovsa alebo hrachu siateho ovplyvňujú vrchné vrstvy pôdy, bôb alebo fazuľa mungo ovplyvňujú stredné vrstvy a do hĺbky jedného metra a viac zasahujú najmä kapustovité rastliny, ako je horčica, reďkovka alebo repka. Ak je podpovrchová vrstva pôdy zhutnená, korene sú schopné prerásť cez trhliny a tunely, ktoré zanechali dážďovky, aby túto vrstvu rozbili. Ak je zhutnená vrstva príliš hrubá, odporúča sa ju najprv mechanicky rozbiť a potom zasiať hlboko koreniace krycie plodiny, ako je lucerna alebo ďatelina purpurová. V tomto prípade by sa mala krycia plodina ponechať na pozemku aspoň 2 - 3 roky. Pri výbere krycích plodín sa odporúča vytvárať zmesi, korene potom prerastú celý pôdny profil a kvôli vzájomnej konkurencii prerastú aj hlbšie vrstvy pôdy.

Ako hospodáriť s hnojom a dodržiavať zásady regeneratívneho poľnohospodárstva?

V súlade s platnými právnymi predpismi odporúčame, aby bol hnoj rozmetaný čo najrovnomernejšie.

Môžem použiť kompost?

Použitie kompostu je vhodná a odporúčaná metóda na pridanie organickej hmoty a živín na vaše polia. Dbajte však na kvalitu kompostu.

Nebudú krycie plodiny odčerpávať z poľa viac vody, ako môžu pri daždi zachytiť? Napríklad lucerna?

Korene krycích plodín sa zavŕtavajú hlboko do pôdy, čím zvyšujú jej schopnosť zadržiavať vodu, aby sa lepšie využili zrážky z prívalových dažďov. Okrem toho pôda bohatá na organickú hmotu dokáže zadržať značné množstvo vody, ktorú môžu rastliny využiť pre svoj rast aj v podmienkach sucha a následne svojimi listami prostredníctvom evapotranspirácie ochladzovať okolitú krajinu. Pôda pokrytá zelenými rastlinami sa menej zahrieva a je chránená pred nadmerným odparovaním a stratou vody.

Môžem tento princíp uplatniť na pasenie výlučne kôz alebo oviec? Za akých podmienok?

Áno, môžete, musíte prejsť na striedavo riadenú pastvu.

Jdete do toho s námi? Rádi s vámi probereme detaily.

e-mail: carboneg@carboneg.com

tel.: +420 253 253 283

Děkujeme za vaši zprávu. Brzy se vám ozveme!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste odeslat zprávu znovu.

Půdcast - rozhovory o půdě

Napsali o nás